با ما تماس بگیرید

02188255942


دوره آموزشی نرم افزار Revit

دوره آموزشی نرم افزار Revit
تاریخ
1 مرداد 1401
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
30 ساعت
تعداد جلسات
15 جلسه
تعداد فراگیر
24 نفر
مدرس دوره
سمیه اتحادی
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

دوره آموزشی نرم افزار Revit
300 دقیقه
دوره آموزشی نرم افزار Revit
250 دقیقه
دوره آموزشی نرم افزار Revit
200 دقیقه
دوره آموزشی نرم افزار Revit
250 دقیقه
دوره آموزشی نرم افزار Revit
250 دقیقه
دوره آموزشی نرم افزار Revit
240 دقیقه
دوره آموزشی نرم افزار Revit
200 دقیقه
دوره آموزشی نرم افزار Revit
200 دقیقه
دوره آموزشی نرم افزار Revit
200 دقیقه
دوره آموزشی نرم افزار Revit
دوره آموزشی نرم افزار Revit
300 دقیقه
دوره آموزشی نرم افزار Revit
200 دقیقه
دوره آموزشی نرم افزار Revit
300 دقیقه
دوره آموزشی نرم افزار Revit
300 دقیقه
دوره آموزشی نرم افزار Revit

امتیاز

4.50 از 5 / 1 رای