با ما تماس بگیرید

02188255942


آشنائی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت ( 816) 1 الی 3 اردیبهشت 1403

آشنائی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت ( 816) 1 الی 3 اردیبهشت 1403
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
24 ساعت
تعداد فراگیر
24 نفر
مدرس دوره
محمدرضا عطرچیان
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای