با ما تماس بگیرید

02188255942


آزمایشگاه‌های بتن و ارزیابی نتایج آزمایشگاهی (ویژه آزمایشگاه‌های استان تهران)

آزمایشگاه‌های بتن و ارزیابی نتایج آزمایشگاهی (ویژه آزمایشگاه‌های استان تهران)
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
16 ساعت
تعداد فراگیر
108 نفر

توضیحات دوره

این دوره صرفا برای افراد معرفی شده از انجمن بتن ایران می‌باشد
و افراد غیر از لیست دوره حذف می‌گردند.

جلسات دوره

امتیاز

4.50 از 5 / 3 رای