با ما تماس بگیرید

02188255942


راهکارهای سازمانی

فرایاد تجربه ای متفاوت از تعامل، تلاش و یادگیری

اهمیت آموزش نیروی انسانی در سازمان ها، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بزرگ و کوچک بر کسی پوشیده نیست. بدون داشتن یک برنامه آموزشی خوب و منسجم نمی توان انتظار داشت که دانش و تجربه سازمانی به شکل مطلوب و به هنگام به کارکنان جدید منتقل شود. افزون بر این، به روز رسانی دانش و مهارت های شغلی کارکنان و آماده سازی آنها برای تصدی پست های جدید سازمانی نیازمند آموزش های مداوم حین خدمت است. از این رو مدیران موفق آموزش های شغلی را به درستی سرمایه گذاری در بخش منابع انسانی سازمان تلقی کرده و کارکنان تحت مدیریت خود را به آموختن و بازآموختن دانش و مهارت های مرتبط با حرفه ی خود ترغیب می کنند. با این وجود اجرای موفق یک دوره آموزشی نیازمند تخصص، تجربه و امکانات آموزشی متنوعی است که تامین آنها اغلب برای سازمان ها دشوار یا غیرممکن به نظر می رسد. فرایاد با شناخت دقیق این نیاز راهکار جامع آموزش های سازمانی را بر پایه فناوری وب برای استفاده موسسات و سازمان ها آماده نموده است.