با ما تماس بگیرید

02188255942


محمد پورمحمد شاهوار


https://lms.bhrc.ac.ir/storage/user/6b/f0/6bf00993e6b9723efe68d3a50d26543e/6bf00993e6b9723efe68d3a50d26543e_avatar.jpg?v=1697455271
نام و نام خانوادگی : محمد پورمحمد شاهوار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا رشته تحصیلی : دکتری ژئوفیزیک – گرایش زلزله‌شناسی مهندسی محل تحصیل: پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
دوره‌های محمد پورمحمد شاهوار