با ما تماس بگیرید

02188255942


بررسی ابعاد فنی مهندسی حادثه ساختمان متروپل آبادان - 5 تیرماه 1401

تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
3 ساعت
تعداد جلسات
2 جلسه
تعداد فراگیر
328 نفر
بسته است

توضیحات دوره

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وبینار تخصصی 

بررسی ابعاد فنی مهندسی حادثه ساختمان متروپل آبادان

را با حضور آقای دکتر حیدری - رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
آقای دکتر حمزه شکیب - سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
آقای مهندس حامد مانی فر - مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی
آقای دکتر احمد خواجه عطاری - استاد مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
آقای دکتر وحید قربانی - مدیرکل دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور
خانم دکتر مهتا میرمقتدایی - عضو هیات علمی و رئیس بخش برنامه ریزی و طراحی شهری مرکز تحقیقات
خانم دکتر مریم زارعیان - عضو هیات علمی و رئیس بخش مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار مرکز تحقیقات
  در روز یکشنبه مورخ 5/4/1401 از ساعت 15 الی 17:30 برگزار می نماید.

حضور در این وبینار برای عموم آزاد و رایگان می باشد.

امتیاز

3.44 از 5 / 17 رای