با ما تماس بگیرید

02188255942


دوره آموزش نرم افزار شبیه سازی انرژی در ساختمان

دوره آموزش نرم افزار شبیه سازی انرژی در ساختمان
تعداد فصل ها
14 فصل
مدت دوره
30 ساعت
تعداد جلسات
22 جلسه
تعداد فراگیر
22 نفر
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

مقدمه
3 دقیقه
اصول اساسی شبیه‌سازی در نرم افزار تحلیلی حرارتی- بخش 1
200 دقیقه
اصول اساسی شبیه‌سازی در نرم افزار تحلیلی حرارتی- بخش 2
49 دقیقه
قسمت اول مدل سازی در محیط openstudio (بخش یک)
77 دقیقه
قسمت اول مدل سازی در محیط openstudio (بخش دو)
74 دقیقه
قسمت دوم مدلسازی در محیط openstudio- تعریف مصالح و ساختار لایه ها
99 دقیقه
قسمت اول معرفی نرم افزار انرژی پلاس
135 دقیقه
قسمت دوم معرفی نرم افزار انرژی پلاس
108 دقیقه
قسمت اول معرفی پارامترهای شبیه سازی
80 دقیقه
قسمت دوم معرفی پارامترهای شبیه سازی
85 دقیقه
ادامه معرفی پارامترهای شبیه سازی- قسمت دوم
64 دقیقه
ادامه معرفی پارامترهای شبیه سازی- قسمت اول
70 دقیقه
سیستم های سایه انداز
132 دقیقه
شبیه سازی تجهیزات برقی و مکانیکی، برنامه های زمابندی
32 دقیقه
شبیه سازی تجهیزات برقی و مکانیکی، بارهای داخلی
27 دقیقه
شبیه سازی تجهیزات برقی و مکانیکی،نور روز
25 دقیقه
شبیه سازی تجهیزات برقی و مکانیکی، گردش هوا
46 دقیقه
شبیه سازی تجهیزات برقی و مکانیکی،سیستم تهویه مطبوع
34 دقیقه
خروجی های مورد نیاز
77 دقیقه
خروجی های مورد نیاز : آسایش حرارتی و بصری
62 دقیقه
نحوه دستیابی به نتایج بهینه
21 دقیقه
قسمت سوم مدل سازی سامانه ها
95 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای