با ما تماس بگیرید

02188255942


محاسبات و طراحی ترافیک( برآورد ترافیک محور و تبادلات و تعیین سطح سرویس در سالهای طرح) (شرکت ساخت)- 21 الی 29 بهمن 1402

محاسبات و طراحی ترافیک( برآورد ترافیک محور و تبادلات و تعیین سطح سرویس در سالهای طرح) (شرکت ساخت)- 21 الی 29 بهمن 1402
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
10 ساعت
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای