با ما تماس بگیرید

02188255942


دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران)

دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران)
تعداد فصل‌ها
2 فصل
مدت دوره
8 ساعت
تعداد جلسات
2 جلسه
تعداد فراگیر
60 نفر
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

تایید صدور گواهینامه
گواهینامه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای