با ما تماس بگیرید

02188255942


شناخت کلی انواع سیستم‌های کنترلی علائم و ارتباطات راه آهن با رویکرد تفاوت‌ها در ایران و جهان (شرکت ساخت)- 3 الی 24 دی 1402

شناخت کلی انواع سیستم‌های کنترلی علائم و ارتباطات راه آهن با رویکرد تفاوت‌ها در ایران و جهان (شرکت ساخت)- 3 الی 24 دی 1402
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
15 ساعت
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای