با ما تماس بگیرید

02188255942


آشنایی با خرابی‌های روسازی و آموزش سیستم مدیریت روسازی فرودگاه (APMS)

آشنایی با خرابی‌های روسازی و آموزش سیستم مدیریت روسازی فرودگاه  (APMS)
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
16 ساعت
تعداد جلسات
2 جلسه
تعداد فراگیر
16 نفر
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

تایید صدور گواهینامه
گواهینامه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای