با ما تماس بگیرید

02188255942


روشهای طراحی و کنترل پایداری ترانشه ها و خاكريزي هاي بلند(شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل )- 3 الی 17 مهر 1402

روشهای طراحی و کنترل پایداری ترانشه ها و خاكريزي هاي بلند(شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل )- 3 الی 17 مهر 1402
-
7
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
15 ساعت
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای