با ما تماس بگیرید

02188255942


محاسبات و طرح روسازی (شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل )- 2 الی 22 مهر 1402

محاسبات و طرح روسازی (شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل )- 2 الی 22  مهر  1402
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
15 ساعت
تعداد جلسات
7 جلسه
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای