با ما تماس بگیرید

02188255942


آشنایی با ضابطه 773 و نحوه اعمال آن (شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل )- 5 الی 19 شهریور1402

آشنایی با ضابطه 773 و نحوه اعمال آن (شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل )- 5 الی 19 شهریور1402
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
15 ساعت
تعداد جلسات
5 جلسه
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای