با ما تماس بگیرید

02188255942


آشنایی با علل خرابی در بتن شامل روسازی بتنی و ابنیه (شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل)- 7 الی 9 مرداد 1402

آشنایی با علل خرابی در بتن شامل روسازی بتنی و ابنیه (شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل)- 7 الی 9 مرداد 1402
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
15 ساعت
تعداد جلسات
3 جلسه
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای