با ما تماس بگیرید

02188255942


بازدید از آزمایشگاه های مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی (ویژه اعضای نظام مهندسی ساختمان استان تهران)

بازدید از آزمایشگاه های مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی (ویژه اعضای نظام مهندسی ساختمان استان تهران)
تاریخ برگزاری:
چهارشنبه 23 آذر 1401
ساعت برگزاری:
9 صبح تا 12
ویژه اعضای نظام مهندسی ساختمان استان تهران
ظرفیت
40 نفر
مدت دوره:
3 ساعت
بسته است

توضیحات دوره

بازدید حضوری از آزمایشگاه های مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی(آزمایشگاههای آکوستیک، انرژی، بتن، سازه و مهندسی آتش) ویژه اعضای نظام مهندسی ساختمان استان تهران به مناسبت هفته پژوهش.
                                                                                 

جلسات دوره

توجه: فصلی برای این درس ایجاد نشده است.