با ما تماس بگیرید

02188255942


آشنايي با ژئوتکنیک لرزه ای و زمین های لغزشی در پروژه های ژئوتکنیکی و روش های پایداری ترانشه ها- شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

آشنايي با ژئوتکنیک لرزه ای و زمین های لغزشی در پروژه های ژئوتکنیکی و روش های پایداری ترانشه ها- شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
15 ساعت
اساتید
دکتر سیداحسان سیدی حسینی نیا
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای