با ما تماس بگیرید

02188255942


آشنايي با انواع روسازی های بتنی با در نظر گرفتن شرایط آب وهوایی- شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

آشنايي با انواع روسازی های  بتنی با در نظر گرفتن شرایط آب وهوایی- شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
10 ساعت
اساتید
دکتر فریدون مقدس نژاد دکتر احمد منصوریان
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای