با ما تماس بگیرید

02188255942


نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری (815)- استان هرمزگان- 9 الی 11 آذر 1401

نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری (815)- استان هرمزگان- 9 الی 11 آذر 1401
ظرفیت دوره
35
تاریخ شروع دوره
9 آذر ماه 1401
تعداد فصل‌ها
2 فصل
مدت دوره
24 ساعت
تعداد جلسات
3 جلسه
اساتید
مهندس علی مسعود انواری
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

جلسه 1
500 دقیقه
جلسه 2
600 دقیقه
جلسه 3
600 دقیقه
جزوه 1
0 دقیقه
جزوه 2
0 دقیقه
جزوه 3
0 دقیقه
جزوه 4
0 دقیقه
جزوه 5
0 دقیقه
جزوه 6
0 دقیقه
جزوه 7
0 دقیقه
جزوه 8
0 دقیقه
جزوه 9
0 دقیقه
جزوه 10
0 دقیقه
جزوه 11
0 دقیقه
جزوه 12
0 دقیقه

امتیاز

2.50 از 5 / 2 رای