با ما تماس بگیرید

02188255942


برگزاری دوره های آموزشی دفتر هبیتات در همکاری با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی

تاریخ انتشار: 1401-12-02 10:51:44
دسته‌بندی: اخبار و رویدادها


پروژه "پیشتیبانی اضطراری از بیمارستان ها و سکونتگاه های ایمن تر (بهتاب2)" با هدف ارائه خدمات مطالعاتی، عملیات اجرایی و اقدامات توسعه ظرفیت توسط برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران با حمایت مالی کشور ژاپن در حال اجرا می باشد.
در راستای اجرای بخشی از اقدامات درنظر گرفته شده در این پروژه و در قالب توافق نامه همکاری بین برنامه اسکان بشر ملل متحد و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و به منظور انجام فعالیت های توسعه ظرفیت و ترویج یافته های حاصل از پروژه بهتاب 2، تاکنون 6 دوره آموزشی با هماهنگی این مرکز و همکاری سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی به شرح جدول زیر برگزار شده است.

 
شماره تاریخ و مدت دوره تعداد شرکت کنندگان عنوان دوره
(1) 30/06/1400
31/06/1400
01/07/1400
(به مدت 23 ساعت)
200 نفر مبانی بهبود تاب آوری بیمارستان ها و مراکز درمانی  در برابر مخاطرات چندگانه با نگاهی به تجربه زلزله کرمانشاه
(2) 19/08/1400
(به مدت 6 ساعت)
50 نفر کاربرد جداسازهای لرزه ای در بهبود تاب آوری بیمارستان ها و مراکز درمانی
(3) 05/11/1400
(به مدت 6 ساعت)
50 نفر مبانی بهبود تاب آوری بیمارستان ها و مراکز درمانی در برابر خطر سیل
(4) 09/03/1401
10/03/1401
(به مدت 7 ساعت)
35 نفر طراحی و اجرای عناصر غیرسازه ای بیمارستان ها و مراکز درمانی با توجه به ملاحظات لرزه ای
(5) 10/05/1401
(به مدت 4 ساعت)
15 نفر مهارت افزایی در مدیریت پروژه های عمرانی
(6) 17/11/1401
(به مدت 5 ساعت)
45 نفر مقاوم سازی لرزه ای عناصر غیرسازه ای بیمارستان ها

در این دوره های آموزشی که با حضور مدرسان و متخصصانی از دانشگاه و حرفه ترتیب داده شد، قریب به 400 شرکت کننده در مدت بیش از 50 ساعت آموزش دیده اند.