با ما تماس بگیرید

02188255942


دوره آموزشی کاربرد تفکر سیستمی در شهرسازی

تاریخ انتشار: 1400-10-08 17:55:03
دسته‌بندی: اخبار و رویدادها
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، دوره آموزشی آنلاین «کاربرد تفکر سیستمی در شهرسازی» را در آذر و دی ماه 1400 برگزار کرد.
فهرست مطالب ارائه شده:
- آشنایی با تفکر سیستمی
- آشنایی با مدل سازی سیستمی برای شبیه سازی تصمیم گیری
- الگوهای اساسی و برنامه ریزی شهری
- معرفی انواع مساله و ضرورت تعریف و ساختاردهی مسائل پیچیده
- کاربرد تفکر سیستمی در شهرسازی و برنامه ریزی شهری
- ارائه مثال کاربردی در حوزه مدیریت شهری


 

مدیریت امور آموزشی