دوره مورد نظر قابل ثبت نام نمی باشد. لطفا با پشتیبانی تماس حاصل نمایید.
قیمت : 400,000تومان
 • مدت دوره: 16 ساعت
 • طول دوره: 2 جلسه
 • ظرفیت دوره : 50 نفر
 • تاریخ شروع دوره : 1398/10/08
 • گواهی نامه : دارد

استقرار دفتر مدیریت پروژه

مدرس دوره :مهندس رضا معینی فر دارای مدرک PMP از موسسه PMI آمریکا

مکان برگزاری : اتاق جلسات معاونت آموزش

بخش 1

تاریخ برگزاری 1398/10/08

سرفصل

سرفصل های دوره:

 • تعریف دفتر مدیریت پروژه
 • کارکردهای دفتر مدیریت پروژه در سازمانهای کارفرمایی، مشاوره­ای و پیمانکاری
 • ضرورت، تاثیر و مزایای استقرار دفتر مدیریت پروژه
 • جایگاه PMO  در استاندارد PMBOK و Prince2
 • برنامه زمان­بندی استقرار دفتر مدیریت پروژه
 • ارتباط بلوغ سازمانی و بلوغ PMO
 • مدل­های مفهومی دفتر مدیریت پروژه
 • گام­های ایجاد دفتر مدیریت پروژه
 • عوامل کلیدی مؤثر بر پیاده سازی موفق  دفتر مدیریت پروژه
 • دستاوردهای ایجاد دفتر مدیریت پروژه برای پروژه و سازمان
 • آماده­سازی سازمانهای پروژه­محور برای تأسیس دفاتر مدیریت پروژه

 • استقرار دفتر مدیریت پروژه

بخش 2

تاریخ برگزاری 1398/10/09

سرفصل

سرفصل های دوره:

 • تعریف دفتر مدیریت پروژه
 • کارکردهای دفتر مدیریت پروژه در سازمانهای کارفرمایی، مشاوره­ای و پیمانکاری
 • ضرورت، تاثیر و مزایای استقرار دفتر مدیریت پروژه
 • جایگاه PMO  در استاندارد PMBOK و Prince2
 • برنامه زمان­بندی استقرار دفتر مدیریت پروژه
 • ارتباط بلوغ سازمانی و بلوغ PMO
 • مدل­های مفهومی دفتر مدیریت پروژه
 • گام­های ایجاد دفتر مدیریت پروژه
 • عوامل کلیدی مؤثر بر پیاده سازی موفق  دفتر مدیریت پروژه
 • دستاوردهای ایجاد دفتر مدیریت پروژه برای پروژه و سازمان
 • آماده­سازی سازمانهای پروژه­محور برای تأسیس دفاتر مدیریت پروژه

 • استقرار دفتر مدیریت پروژه
نظرات