دوره مورد نظر قابل ثبت نام نمی باشد. لطفا با پشتیبانی تماس حاصل نمایید.

طراحی و اجرای دودکش در ساختمان(ویژه دانشجویان و همکاران وزراتخانه و سازمانهای تابعه وزراتخانه)

انتخاب،طراحی و اجرای پست برق اختصاصی مجتمع های مسکونی
قیمت : 100,000تومان
 • فراگیر : 7 نفر
 • مدت دوره: 8 ساعت
 • طول دوره: 1 بخش
 • ظرفیت دوره : 30 نفر
 • تاریخ شروع دوره : 1398/12/13
 • تاریخ پایان دوره : 1398/12/13
 • کد دوره : 980904/0000131
 • گواهی نامه : دارد

توضیحات و سرفصل دوره

با توجه به ضرورت توجه به بهداشت عمومی و پرهیز از ایجاد تجمعات گروهی، کلیه دوره‌های آموزشی حضوری تا اطلاع بعدی به تعویق می‌افتد. برگزاری مجدد دوره‌های به تعویق افتاده متعاقباً اعلام خواهد گردید.

سرفصل دوره

بخش 1 1398/12/13

سرفصل

 • اصول و مبانی دودکش
 •  دودکش تک دستگاهی
 •  دودکش های مشترک
 •  دودکش های مکش طبیعی و اجباری
 •  دودکش های بنایی

 • طراحی و اجرای دودکش در ساختمان(ویژه دانشجویان و همکاران وزراتخانه و سازمانهخای تابعه)