دوره مورد نظر قابل ثبت نام نمی باشد. لطفا با پشتیبانی تماس حاصل نمایید.
قیمت : 100,000تومان
 • مدت دوره: 8 ساعت
 • طول دوره: 1 جلسه
 • ظرفیت دوره : 30 نفر
 • تاریخ شروع دوره : 1398/10/04
 • گواهی نامه : دارد

دوره آموزشی اصول طراحی و اجرای پستهای برق اضطراری و معرفی انواع دیزل ژنراتور مورد استفاده (ویژه دانشجویان و همکاران وزراتخانه و سازمانهای تابعه)

مركز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی در نظر دارد دوره آموزشی « اصول طراحی و اجرای  پستهای برق اضطراری و معرفی انواع دیزل ژنراتور مورد استفاده » را  در تاريخ 4 دی ماه  سال جاري در محل مرکز از ساعت 8:00 الي 16:00 برگزار ‌نمايد.

 

مدرس دوره: مهندس علیرضا ترقی        

بخش 1

تاریخ برگزاری 1398/10/04

سر فصل

 • طراحی ساختمان پست برق اضطراری
 • دسته بندی و انواع برق اضطراری
 • چگونگی چیدمان تجهیزات اتاق برق اضطراری
 • نحوه تهویه پست های برق اضطراری
 • استاندارد رعایت حریم پست های برق اضطراری
 • حفاظت پست های برق

 • اصول طراحی و اجرای پستهای برق اضطراری و معرفی انواع دیزل ژنراتور مورد استفاده( ویژه دانشجویان و همکاران وزراتخانه و سازمانهای تابعه)
نظرات