دوره مورد نظر قابل ثبت نام نمی باشد. لطفا با پشتیبانی تماس حاصل نمایید.
قیمت : 240,000تومان
  • مدت دوره: 16 ساعت
  • طول دوره: 2 جلسه
  • ظرفیت دوره : 100 نفر
  • تاریخ شروع دوره : 1398/09/17
  • گواهی نامه : دارد

آشنايي با مبحث 18 مقررات ملي ساختمان عايق بندي و تنظيم صدا ( ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی )

مركز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی در نظر دارد دوره آموزشی « آشنايي با مبحث 18 مقررات ملي ساختمان عايق بندي و تنظيم صدا »را با مجوز ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار برای مهندسان در رشته‌های معماری، عمران(نظارت)تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی پایه 3 به 2 در تاريخ 17 و 18 آذر ماه سال جاري در محل مرکز از ساعت 8:00 الي 16:00 برگزار ‌نمايد.
  مدرسين دوره: دكتر حميد باقري  - دكتر پروين نصيري-   مهندس محمد جعفر هدايتي - مهندس معصومه پيراسته

بخش 1

تاریخ برگزاری 1398/09/17

سرفصل

       -   بيان اهداف تدوين مبحث 18 مقررات ملي ساختمان                                   -  آشنايي با مباني آكوستيك
       -  اصول پايه براي طراحي آكوستيكي ساختمان                                             -  صدابندي در ساختمان
       -  تشريح عملكرد آكوستيكي اجزاي ساختماني                                              -  مباني آكوستيك داخلي
       -  طراحي آكوستيك داخلي فضاي باز و بسته                                                -  معرفي نرم افزار هاي آكوستيكي
       -  بازديد از آزمايشگاه آكوستيك
                                  

  • آشنايي با مبحث 18 مقررات ملي ساختمان عايق بندي و تنظيم صدا ( ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی )

بخش 2

تاریخ برگزاری 1398/09/18

سرفصل

       -   بيان اهداف تدوين مبحث 18 مقررات ملي ساختمان                                   -  آشنايي با مباني آكوستيك
       -  اصول پايه براي طراحي آكوستيكي ساختمان                                             -  صدابندي در ساختمان
       -  تشريح عملكرد آكوستيكي اجزاي ساختماني                                              -  مباني آكوستيك داخلي
       -  طراحي آكوستيك داخلي فضاي باز و بسته                                                -  معرفي نرم افزار هاي آكوستيكي
       -  بازديد از آزمايشگاه آكوستيك
                                  

  • آشنايي با مبحث 18 مقررات ملي ساختمان عايق بندي و تنظيم صدا ( ویزه اعضای سازمان نظام مهندسی )
نظرات