دوره مورد نظر قابل ثبت نام نمی باشد. لطفا با پشتیبانی تماس حاصل نمایید.
قیمت : 100,000تومان
 • مدت دوره: 8 ساعت
 • طول دوره: 1 جلسه
 • ظرفیت دوره : نفر
 • تاریخ شروع دوره : 1398/09/26
 • گواهی نامه : دارد

مناقصه از شروع تا قرارداد ویژه کارکنان وزارت راه و شهرسازی و سازمان های تابعه،‌دانشجویان و اعضای کانال های مجازی

سرفصل های دوره:

 • آشنایی با مفاهیم پایه‌ای
 • مناقصه در PMBOK و تحلیل Make or Buy (استراتژی برون‌سپاری و قرارداد)
 • مناقصه در FIDIC و فرآیند آن تا عقد قرارداد
 • مقررات حاکم در مناقصات
 • روش‌ها و فرآیند برگزاری مناقصات
 • ارزیابی مناقصه‌گران
 • تضمین شرکت در مناقصه
 • ضوابط مرتبط در پیشنهاد قیمت
 • بیمه در انواع قراردادها
 • معرفی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران)
 • معرفی سامانه پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات

مدرس دوره :

مهندس سید رضا موسوی دارای مدرک PMP از موسسه PMI آمریکا

مکان برگزاری :‌سالن شهید شیر محمدی

زمان برگزاری : 26 آذر 98

بخش 1

تاریخ برگزاری 1398/09/26

درس 1

 • مناقصه از شروع تا قرارداد
نظرات