دوره مورد نظر قابل ثبت نام نمی باشد. لطفا با پشتیبانی تماس حاصل نمایید.
قیمت : 160,000تومان
 • مدت دوره: 16 ساعت
 • طول دوره: 2 جلسه
 • ظرفیت دوره : نفر
 • تاریخ شروع دوره : 1398/09/19
 • گواهی نامه : دارد

کارگاه مدیریت تاخیرات و دعاوی در پروژه‌های ساخت (عمرانی) ویژه کارکنان وزارت راه و شهرسازی ،‌دانشجویان و اعضای کانال های مجازی

سرفصل های دوره:

 • آشنایی با مفاهیم پایه‌ای:پروژه، قرارداد، ارکان پروژه، ادعا (Claim)، مدیریت ادعا، تغییرات، تاخیرات، شرایط فسخ و اقاله قراردادها، خسارت عدم انجام تعهدات و ...
 • شناخت تعاریف، فرآیند و روندهای مدیریت ادعا و تاخیرات، در استاندارد PMBOK و الحاقیه ساخت PMBOK
 • شناخت انواع ادعا در مدیریت پروژه از منظرهای مختلف
 • شناخت و دسته‌بندی مصادیق و منشاءهای بروز ادعا
 • دسته‌بندی و تحلیل انواع تاخیرات فنی و مالی، منشا بروز آنها
 • تحلیل تاخیرات از منظر زمانی و جبران‌پذیری آنها و بررسی الزامات لایحه تاخیرات
 • بررسی تحلیلی و موردی بخشنامه 5090 و 1300
 • مستندسازی در پروژه
 • بررسی شرایط عمومی پیمان 4311 و شرایط عمومی FIDIC از منظر تاخیرات و مدیریت ادعا
 • چگونگی ارایه، اثبات و دفاع ادعا و ادعای متقابل
 • آشنایی با روش‌های حل و فصل اختلاف و جایگاه حقوقی آن در ایران

مدرس دوره :

مهندس سید رضا موسوی دارای مدرک PMP از موسسه PMI آمریکا

مکان برگزاری : سالن شهید شیر محمدی 

زمان برگزاری :19 الی 20 آذر 98

بخش 1

تاریخ برگزاری 1398/09/19

درس 1

 • کارگاه جامع حقوق و قراردادهای ساخت (عمرانی) ویژه کارکنان وزارت راه و شهرسازی و سازمان های تابعه ، دانشجویان و کانال هال مجازی

بخش 2

تاریخ برگزاری 1398/09/20

درس 1

 • کارگاه جامع حقوق و قراردادهای ساخت (عمرانی) ویژه کارکنان وزارت راه و شهرسازی و سازمان های تابعه ، دانشجویان و کانال هال مجازی
نظرات