• مدت دوره: 4 ساعت
  • طول دوره: 1 جلسه
  • ظرفیت دوره : نفر
  • تاریخ شروع دوره : 1399/03/20
  • گواهی نامه : دارد
احمد منصوریان

درباره مدرس

احمد منصوریان دانشیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی هستند که در بخش تخصصی قیر و آسفالت این مرکز فعالیت می¬کنند. چاپ مقالات متعدد در مجلات ملی و بین¬المللی معتبر، ارائه مقاله در کنفرانس¬های ملی و بین¬المللی و تألیف چند جلد کتاب از جمله فعالیت¬های علمی ایشان محسوب می¬شود. ایشان همچنین مجری چندین پروژه تحقیقاتی بوده¬اند که در این زمینه می¬توان به پروژه «تهیه نقشه پهنه¬بندی انتخاب قیر براساس طبقه عملکردی (PG) اشاره کرد.

آشنایی و نحوه بکارگیری نقشه پهنه بندی انتخاب قیر براساس طبقه عملکردی (PG)(مفاهیم و نرم افزارها)بصورت آنلاین

احمد منصوریان

معاونت آموزش مركز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی در نظر دارد دوره آموزشی «آشنایی و نحوه بکارگیری نقشه پهنه­ بندی انتخاب قیر براساس طبقه عملکردی (PG) (مفاهیم و نرم افزار)سطح مقدماتی» را  در تاريخ 20 خرداد ماه  سال جاري از ساعت 9:00 الی 13:00 بصورت آنلاین برگزار ‌نمايد.

سرفصل های دوره:

- مقدمه­ای بر طبقه­بندی قیرها براساس عملکرد (PG)

- انواع آزمایش­های قیرهای طبقه­بندی شده براساس عملکرد و هدف از انجام آنها

- استانداردهای مربوط به طبقه­بندی قیر براساس عملکرد

- تعیین دمای طرح روسازی

- مدل­های تعیین حداکثر دمای طرح روسازی

- مدل­های تعین حداقل دمای طرح روسازی

- مفهوم قابلیت اطمینان در انتخاب قیر براساس عملکرد

- انتخاب نوع قیر در سیستم طبقه­بندی براساس عملکرد با توجه به میزان ترافیک و سرعت آن

- تجارب جهانی درخصوص تهیه نقشه پهنه­بندی قیر براساس عملکرد

- فرآیند کلی تهیه نقشه پهنه­بندی قیر براساس عملکرد برای کشور در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

- نحوه بهره­برداری از  نرم­افزار تحت وب برای انتخاب قیر مناسب براساس طبقه عمکردی

- معرفی سیستم پشتیبانی فنی نرم­افزار توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 

 

مدرس دوره :

آقای دکتر احمد منصوریان (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)

 

هزینه ثبت نام دوره:40000 تومان

فراگیران لطفا یکربع قبل در سامانه حضور داشته باشند.

آشنایی و نحوه بکارگیری پهنه بندی دمایی قیر کشور براساس طبقه عملکردی (PG)(مفاهیم و نرم افزارها

تاریخ برگزاری 1399/03/20

آشنایی و نحوه بکارگیری پهنه بندی دمایی قیر کشور براساس طبقه عملکردی (PG)(مفاهیم و نرم افزارها

  • آشنایی و نحوه بکارگیری پهنه بندی دمایی قیر کشور براساس طبقه عملکردی (PG)(مفاهیم و نرم افزارها
نظرات