نرم افزار Revit بصورت آنلاین

نرم افزار
قیمت : 945,000تومان
 • فراگیر : 1 نفر
 • مدت دوره: 63 ساعت
 • طول دوره: 21 بخش
 • ظرفیت دوره : 100 نفر
 • تاریخ شروع دوره : 1399/04/23
 • تاریخ پایان دوره : 1399/06/31
 • کد دوره : 990203/0000205
 • گواهی نامه : دارد
سمیه اتحادی
سمیه اتحادی
کارشناس/معماری و شهرسازی
مدرس دوره های : معماری و دکوراسیون داخلی و نرم افزار Revit , نرم افزار Sketch Up , نرم افزار AutoCad و ... سوابق تدریس : تدریس از سال 1385 تا کنون در مجتمع فنی های تهران ، مرکز معماری ایران ، دانشگاه و دبیرستان های گوناگون و دارای طراحی دکوراسیون داخلی ده ها پروژه گوناگون. سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد معماری
اکبر مؤمنی
اکبر مؤمنی
کارشناس ارشد/سایر رشته ها

سرفصل دوره

بخش 20 1399/06/26

درس 20

 • جلسه 20

بخش 2 1399/04/25

درس 2

 • جلسه 2

بخش 4 1399/05/01

درس 4

 • جلسه ۴

بخش 5 1399/05/06

درس5

 • جلسه ۵

بخش 6 1399/05/08

درس 6

 • جلسه ۶

بخش 7 1399/05/13

درس 7

 • جلسه 7

بخش 8 1399/05/15

درس 8

 • جلسه۸

بخش 9 1399/05/20

درس 9

 • جلسه9

بخش 10 1399/05/22

درس 10

 • جلسه 10

بخش 11 1399/05/27

درس 11

 • جلسه11

بخش 12 1399/05/29

درس 12

 • جلسه12

بخش 13 1399/06/03

درس 13

 • جلسه13

بخش 14 1399/06/05

درس 14

 • جلسه14

بخش 15 1399/06/10

درس 15

 • جلسه15

بخش 16 1399/06/12

درس 16

 • جلسه16

بخش 17 1399/06/17

درس17

 • جلسه17

بخش 18 1399/06/19

درس18

 • جلسه18

بخش 19 1399/06/24

درس 19

 • جلسه19

بخش 21 1399/06/31

درس 21

 • جلسه 21

بخش3 1399/04/30

درس 3

 • جلسه3

بخش 1 1399/04/23

درس 1

 • جلسه 1