دوره مورد نظر قابل ثبت نام نمی باشد. لطفا با پشتیبانی تماس حاصل نمایید.
  • مدت دوره: 8 ساعت
  • طول دوره: 1 جلسه
  • ظرفیت دوره : 100 نفر
  • تاریخ شروع دوره : 1398/12/07
  • گواهی نامه : دارد

تحلیل پاسخ ساختگاه برای ریز پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای در مناطق شهری

با توجه به ضرورت توجه به بهداشت عمومی و پرهیز از ایجاد تجمعات گروهی، کلیه دوره‌های آموزشی حضوری تا اطلاع بعدی به تعویق می‌افتد. برگزاری مجدد دوره‌های به تعویق افتاده متعاقباً اعلام خواهد گردید.

 

بخش 1

تاریخ برگزاری 1398/12/07

سرفصل

سرفصل دوره:
-  روشهای مطالعه گسلها، زمین لرزه ها و برآورد خطر زمین لرزه
- مطالعات ژئوفیزیک ( ژئو الکتریک و انکسار لرزه ای : آزمایش امواج صعودی و نزولی )
  
-
  مطالعات ژئوتکنیک لرزه ای ساختگاه و منحنی های رفتاری دینامیکی
-  محاسبات اثر ساختگاه و طیف طراحی
- مطالعات میکروترمور جهت ارزیابی ساختگاه

 

 

 

                                                                       

  • تحلیل پاسخ ساختگاه برای ریز پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای در مناطق شهری
  • تحلیل پاسخ ساختگاه برای ریز پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای در مناطق شهری – ویژه دانشجویان و کارکنان وزرات راه و شهرسازی و سازمان های تابعه
نظرات