دوره مورد نظر قابل ثبت نام نمی باشد. لطفا با پشتیبانی تماس حاصل نمایید.
  • مدت دوره: 4 ساعت
  • طول دوره: 1 جلسه
  • ظرفیت دوره : 100 نفر
  • تاریخ شروع دوره : 1398/11/20
  • گواهی نامه : دارد

کارگاه طرح ویژه کنگ

با توجه به ضرورت توجه به بهداشت عمومی و پرهیز از ایجاد تجمعات گروهی، کلیه دوره‌های آموزشی حضوری تا اطلاع بعدی به تعویق می‌افتد. برگزاری مجدد دوره‌های به تعویق افتاده متعاقباً اعلام خواهد گردید.

 

 

بخش 1

تاریخ برگزاری 1398/11/20

درس 1

  • کارگاه طرح ویژه شهر کنگ
نظرات