دوره مورد نظر قابل ثبت نام نمی باشد. لطفا با پشتیبانی تماس حاصل نمایید.
  • مدت دوره: 6 ساعت
  • طول دوره: 2 جلسه
  • ظرفیت دوره : 75 نفر
  • تاریخ شروع دوره : 1398/11/12
  • گواهی نامه : دارد

طرح ملی مخلوط بتن ( به صورت آنلاین )

مركز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی در نظر دارد دوره آموزشی « طرح ملی مخلوط بتن» را در تاريخ 12 و 13 بهمن ماه سال جاري به صورت آنلاین   از ساعت 14:00 الي 17:00 برگزار ‌نمايد.
مدرس دوره: دكتر محسن تدین

بخش 1

تاریخ برگزاری 1398/11/12

سر فصل

- کلیات و معرفی- مفهوم حاشیه ایمنی مقاومت-  تعيين انحراف معيار و مقاومت فشاري متوسط (هدف) برای طرح مخلوط بتن- مقاومت فشاري متوسط (مقاومت هدف) برای طرح مخلوط بتن    - تعیین انحراف معيار- روش طرح مخلوط - ارائه نتایج طرح مخلوط اولیه- طرح مخلوط بتن حبابزایی‌شده و بتن‌های حاوی مواد جایگزین سیمان- طرح مخلوط بتن حاوی مواد جایگزین سیما

بخش 2

تاریخ برگزاری 1398/11/13

سرفصل

 نقش مواد افزودنی پودری معدنی جایگزین سیمان در اعمال محدودیت حداقل عیار مواد سیمانی و دوام- نقش مواد افزودنی پودری معدنی در هوای عمدی ایجاد شده - نقش مواد افزودنی پودری معدنی در تعیین سهم سنگدانه‌های بتن- ساخت مخلوط آزمایشی و اصلاح طرح مخلوط بتن- انجام آزمایش‌های لازم روی مخلوط آزمون در آزمایشگاه- اصلاح (تعدیل)طرح مخلوط اولیه- ارائه طرح مخلوط نهایی بتن

نظرات