دوره مورد نظر قابل ثبت نام نمی باشد. لطفا با پشتیبانی تماس حاصل نمایید.
 • مدت دوره: 16 ساعت
 • طول دوره: 2 جلسه
 • ظرفیت دوره : 50 نفر
 • تاریخ شروع دوره : 1398/11/13
 • گواهی نامه : دارد

معرفی،انتخاب و نصب انواع چیلر های جذبی و تراکمی

مركز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی در نظر دارد با همکاری انجمن صنعت تاسیسات دوره آموزشی « معرفی، انتخاب، و نصب انواع چیلرهای جذبی و تراکمی» را  در تاريخ 13 الی 14  بهمن ماه  سال جاري در محل سالن معاونت آموزش مرکز از ساعت 9:00 الي 16:00 برگزار ‌نمايد.

بخش 1

تاریخ برگزاری 1398/11/13

سرفصل های دوره:

 • تعین چیلر و انواع آن
 • شرح سیکل کارکرد و اجزای چیلرهای جذبی و تراکمی

 

 

 

 

 

 

معرفی، انتخاب، و نصب انواع چیلرهای جذبی و تراکمی درس 1

 • معرفی، انتخاب، و نصب انواع چیلرهای جذبی و تراکمی

بخش 2

تاریخ برگزاری 1398/11/14

سرفصل های دوره:

 • روشهای انتخاب و تعیین اندازه چیلرها
 • نکات مهم در نصب و راه اندازی چیلرها

 

 

 

درس 1

 • معرفی، انتخاب، و نصب انواع چیلرهای جذبی و تراکمی
نظرات