دوره مورد نظر قابل ثبت نام نمی باشد. لطفا با پشتیبانی تماس حاصل نمایید.
  • مدت دوره: 24 ساعت
  • طول دوره: 0 جلسه
  • ظرفیت دوره : 35 نفر
  • تاریخ شروع دوره : 1398/11/16
  • گواهی نامه : دارد
سید طاها طباطبایی عقدا

روش های ساخت، فناوری های نوین اجرای ساختمان (استان هرمزگان)

سید طاها طباطبایی عقدا

 

هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن دوره اخذ می گردد.

مدرس دوره آقای دکتر سید طاها طباطبائی عقدا می باشد.

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09353581905 تماس بگیرید.

محل برگزاری طبقه سوم ساختمان نظام مهندسی استان هرمزگان است.

 

نظرات