Loading
  • فرم اعلام نیازمندی دوره های آموزشی

  • مدیریت آموزش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در نظر دارد در مسیر تحقق برگزاری دوره های آموزشی مطلوب مبتنی بر نیاز جامعه تخصصی مورد هدف خود و در جهت برآورده نمودن نیازهای آموزشی، از کلیه افراد حقیقی و حقوقی دعوت نماید تا با تکمیل فرم زیر در این مسیر ارزشمند همراه ما باشند.

    لذا بدینوسیله تقاضا می شود کلیه افراد حقیقی و حقوقی نیازمندیها و اولویت های آموزشی خود را در قالب فرم زیر تکمیل و ارسال نمایند تا ضمن بررسی نسبت به برگزاری هر چه مطلوب تر دوره های آموزشی مورد تقاضا برنامه ریزی و اقدام گردد.