تماس با ما

  • آدرس: تهران، بزرگراه شیخ فضل‌ا..نوری، جنب شهرک فرهنگیان، خیابان نارگل، خیابان شهید علی مروی، خیابان حکمت
  • شناسه پستی: 1463917151
  • صندوق‌پستی:1696-13145
  • تلفن:6-88255942 (داخلی: 285 , 302)
  • دورنگار:88384138 و 88259984
  • صفحه الکترونیک:www.bhrc.ac.ir
  • پست الکترونیکی:lms@bhrc.ac.ir

معاونت آموزش و توسعه فناوری در روزها و ساعات زیر پاسخگوی مراجعین می‌باشد.

روزها: شنبه تا چهارشنبه

ساعات: 8 الی 16

Loading