ردیف عنوان دوره تاریخ شروع تاریخ پایان هزینه دوره مدت دوره ظرفیت دوره
  تحلیل پاسخ ساختگاه برای ریز پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای در مناطق شهری 1398/12/07 1398/12/07 200,000 تومان 8 100
  تحلیل پاسخ ساختگاه برای ریز پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای در مناطق شهری – ویژه دانشجویان و کارکنان وزرات راه و شهرسازی و سازمان های تابعه 1398/12/07 1398/12/07 100,000 تومان 0 100
  حفاظ بتنی (نیوجرسی)، تولید و اجرا 1398/11/27 1398/11/27 200,000 تومان 10 100
  حفاظ بتنی (نیوجرسی)، تولید و اجرا -  ویژه دانشجویان و کارکنان وزارت راه و شهر سازی و سازمان های تابعه 1398/11/27 1398/11/27 100,000 تومان 10 100
  کارگاه طرح ویژه کنگ 1398/11/20 1398/11/20 رایگان 4 100
  روش های ساخت، فناوری های نوین اجرای ساختمان (استان هرمزگان) 1398/11/16 1398/11/18 رایگان 24 35
  معرفی،انتخاب و نصب انواع چیلر های جذبی و تراکمی 1398/11/13 1398/11/14 400,000 تومان 16 50
  معرفی، انتخاب، و نصب انواع چیلرهای جذبی و تراکمی (ویژه دانشجویان و همکاران وزراتخانه و سازمانهای زیر مجموعه وزرات راه وشهرسازی ) شامل سازمان نظام مهندسی نمی باشد. 1398/11/13 1398/11/14 200,000 تومان 16 50
  طرح ملی مخلوط بتن ( به صورت آنلاین ) 1398/11/12 1398/11/13 100,000 تومان 6 75
  طرح ملی مخلوط بتن - ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان - (به صورت آنلاین ) 1398/11/12 1398/11/13 25,000 تومان 6 75
  سمینار درآمدی بر آسایش بصری در محیط کار 1398/11/08 1398/11/08 رایگان 2 100
  آشنایی با سیستم اطفاء حریق آبی 1398/11/06 1398/11/07 400,000 تومان 16 100
  آشنایی با سیستم اطفاء حریق آبی ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان و کارکنان سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران 1398/11/06 1398/11/07 300,000 تومان 16 100
  دومین کارگاه مدیریت دعاوی و تاخیرات در پروژه های ساخت (عمرانی ) 1398/11/02 1398/11/03 400,000 تومان 16 100
  دومین کارگاه مدیریت دعاوی و تاخیرات در پروژه‌های ساخت (عمرانی) ویژه دانشجویان، کارکنان وزارت راه،‌و شهرسازی و سازمان های تابعه 1398/11/02 1398/11/03 200,000 تومان 16 100
  مقررات و تدابیر فنی سلامت، ایمنی و محیط زیست (جزیره قشم) 1398/10/30 1398/11/01 150,000 تومان 16 35
  رویه های بتنی 1398/10/18 1398/10/18 200,000 تومان 8 100
  رویه های بتنی- ویزه دانشجویان و کارکنان وزارت راه و شهرسازی و سازمان های تابعه 1398/10/18 1398/10/18 100,000 تومان 8 100
  دوره آموزشی سیستم کشف و اعلام حریق در ساختمانها ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی و کارکنان سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران 1398/10/15 1398/10/16 300,000 تومان 16 100
  سیستم کشف و اعلام حریق در ساختمان 1398/10/15 1398/10/16 400,000 تومان 16 100
  استقرار دفتر مدیریت پروژه 1398/10/08 1398/10/09 400,000 تومان 16 50
  استقرار دفتر مدیریت پروژه ویژه دانشجویان، اعضای کانال های مجازی و کارکنان وزارت راه و شهرسازی و سازمان های تابعه 1398/10/08 1398/10/09 200,000 تومان 16 50
  دوره آموزشی اصول طراحی و اجرای پستهای برق اضطراری و معرفی انواع دیزل ژنراتور مورد استفاده 1398/10/04 1398/10/04 200,000 تومان 8 30
  دوره آموزشی اصول طراحی و اجرای پستهای برق اضطراری و معرفی انواع دیزل ژنراتور مورد استفاده (ویژه دانشجویان و همکاران وزراتخانه و سازمانهای تابعه) 1398/10/04 1398/10/04 100,000 تومان 8 30
  مناقصه از شروع تا قرارداد 1398/09/26 1398/09/26 200,000 تومان 8
  مناقصه از شروع تا قرارداد ویژه کارکنان وزارت راه و شهرسازی و سازمان های تابعه،‌دانشجویان و اعضای کانال های مجازی 1398/09/26 1398/09/26 100,000 تومان 8
  کارگاه مدیریت تاخیرات و دعاوی در پروژه‌های ساخت (عمرانی) 1398/09/19 1398/09/20 320,000 تومان 16
  کارگاه مدیریت تاخیرات و دعاوی در پروژه‌های ساخت (عمرانی) ویژه کارکنان وزارت راه و شهرسازی ،‌دانشجویان و اعضای کانال های مجازی 1398/09/19 1398/09/20 160,000 تومان 16
  آشنايي با مبحث 18 مقررات ملي ساختمان عايق بندي و تنظيم صدا ( ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی ) 1398/09/17 1398/09/18 240,000 تومان 16 100
  سیستم‌های مدیریت دود در ساختمان‌ها و آموزش نرم‌افزارهای مرتبط 1398/09/12 1398/09/13 400,000 تومان 16 100
  سیستم‌های مدیریت دود در ساختمان‌ها و آموزش نرم‌افزارهای مرتبط ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان و کارکنان سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران 1398/09/12 1398/09/13 300,000 تومان 16 100
  کارگاه جامع حقوق و قراردادهای ساخت (عمرانی) 1398/09/05 1398/09/06 320,000 تومان 16
  کارگاه جامع حقوق و قراردادهای ساخت (عمرانی) ویژه کارکنان وزارت راه و شهرسازی و سازمان های تابعه، دانشجویان و اعضای کانال های مجازی 1398/09/05 1398/09/06 160,000 تومان 16
  انتخاب ، طراحی و اجرای پست برق اختصاصی مجتمع های مسکونی 1398/08/26 1398/08/26 160,000 تومان 8
ردیف عنوان دوره تاریخ شروع تاریخ پایان هزینه دوره مدت دوره ظرفیت دوره
  تحلیل پاسخ ساختگاه برای ریز پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای در مناطق شهری 1398/12/07 1398/12/07 200,000 تومان 8 100
  تحلیل پاسخ ساختگاه برای ریز پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای در مناطق شهری – ویژه دانشجویان و کارکنان وزرات راه و شهرسازی و سازمان های تابعه 1398/12/07 1398/12/07 100,000 تومان 0 100
  حفاظ بتنی (نیوجرسی)، تولید و اجرا 1398/11/27 1398/11/27 200,000 تومان 10 100
  حفاظ بتنی (نیوجرسی)، تولید و اجرا -  ویژه دانشجویان و کارکنان وزارت راه و شهر سازی و سازمان های تابعه 1398/11/27 1398/11/27 100,000 تومان 10 100
  کارگاه طرح ویژه کنگ 1398/11/20 1398/11/20 رایگان 4 100
  روش های ساخت، فناوری های نوین اجرای ساختمان (استان هرمزگان) 1398/11/16 1398/11/18 رایگان 24 35
  معرفی،انتخاب و نصب انواع چیلر های جذبی و تراکمی 1398/11/13 1398/11/14 400,000 تومان 16 50
  معرفی، انتخاب، و نصب انواع چیلرهای جذبی و تراکمی (ویژه دانشجویان و همکاران وزراتخانه و سازمانهای زیر مجموعه وزرات راه وشهرسازی ) شامل سازمان نظام مهندسی نمی باشد. 1398/11/13 1398/11/14 200,000 تومان 16 50
  طرح ملی مخلوط بتن ( به صورت آنلاین ) 1398/11/12 1398/11/13 100,000 تومان 6 75
  طرح ملی مخلوط بتن - ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان - (به صورت آنلاین ) 1398/11/12 1398/11/13 25,000 تومان 6 75
  سمینار درآمدی بر آسایش بصری در محیط کار 1398/11/08 1398/11/08 رایگان 2 100
  آشنایی با سیستم اطفاء حریق آبی 1398/11/06 1398/11/07 400,000 تومان 16 100
  آشنایی با سیستم اطفاء حریق آبی ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان و کارکنان سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران 1398/11/06 1398/11/07 300,000 تومان 16 100
  دومین کارگاه مدیریت دعاوی و تاخیرات در پروژه های ساخت (عمرانی ) 1398/11/02 1398/11/03 400,000 تومان 16 100
  دومین کارگاه مدیریت دعاوی و تاخیرات در پروژه‌های ساخت (عمرانی) ویژه دانشجویان، کارکنان وزارت راه،‌و شهرسازی و سازمان های تابعه 1398/11/02 1398/11/03 200,000 تومان 16 100
  مقررات و تدابیر فنی سلامت، ایمنی و محیط زیست (جزیره قشم) 1398/10/30 1398/11/01 150,000 تومان 16 35
  رویه های بتنی 1398/10/18 1398/10/18 200,000 تومان 8 100
  رویه های بتنی- ویزه دانشجویان و کارکنان وزارت راه و شهرسازی و سازمان های تابعه 1398/10/18 1398/10/18 100,000 تومان 8 100
  دوره آموزشی سیستم کشف و اعلام حریق در ساختمانها ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی و کارکنان سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران 1398/10/15 1398/10/16 300,000 تومان 16 100
  سیستم کشف و اعلام حریق در ساختمان 1398/10/15 1398/10/16 400,000 تومان 16 100
  استقرار دفتر مدیریت پروژه 1398/10/08 1398/10/09 400,000 تومان 16 50
  استقرار دفتر مدیریت پروژه ویژه دانشجویان، اعضای کانال های مجازی و کارکنان وزارت راه و شهرسازی و سازمان های تابعه 1398/10/08 1398/10/09 200,000 تومان 16 50
  دوره آموزشی اصول طراحی و اجرای پستهای برق اضطراری و معرفی انواع دیزل ژنراتور مورد استفاده 1398/10/04 1398/10/04 200,000 تومان 8 30
  دوره آموزشی اصول طراحی و اجرای پستهای برق اضطراری و معرفی انواع دیزل ژنراتور مورد استفاده (ویژه دانشجویان و همکاران وزراتخانه و سازمانهای تابعه) 1398/10/04 1398/10/04 100,000 تومان 8 30
  مناقصه از شروع تا قرارداد 1398/09/26 1398/09/26 200,000 تومان 8
  مناقصه از شروع تا قرارداد ویژه کارکنان وزارت راه و شهرسازی و سازمان های تابعه،‌دانشجویان و اعضای کانال های مجازی 1398/09/26 1398/09/26 100,000 تومان 8
  کارگاه مدیریت تاخیرات و دعاوی در پروژه‌های ساخت (عمرانی) 1398/09/19 1398/09/20 320,000 تومان 16
  کارگاه مدیریت تاخیرات و دعاوی در پروژه‌های ساخت (عمرانی) ویژه کارکنان وزارت راه و شهرسازی ،‌دانشجویان و اعضای کانال های مجازی 1398/09/19 1398/09/20 160,000 تومان 16
  آشنايي با مبحث 18 مقررات ملي ساختمان عايق بندي و تنظيم صدا ( ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی ) 1398/09/17 1398/09/18 240,000 تومان 16 100
  سیستم‌های مدیریت دود در ساختمان‌ها و آموزش نرم‌افزارهای مرتبط 1398/09/12 1398/09/13 400,000 تومان 16 100
  سیستم‌های مدیریت دود در ساختمان‌ها و آموزش نرم‌افزارهای مرتبط ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان و کارکنان سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران 1398/09/12 1398/09/13 300,000 تومان 16 100
  کارگاه جامع حقوق و قراردادهای ساخت (عمرانی) 1398/09/05 1398/09/06 320,000 تومان 16
  کارگاه جامع حقوق و قراردادهای ساخت (عمرانی) ویژه کارکنان وزارت راه و شهرسازی و سازمان های تابعه، دانشجویان و اعضای کانال های مجازی 1398/09/05 1398/09/06 160,000 تومان 16
  انتخاب ، طراحی و اجرای پست برق اختصاصی مجتمع های مسکونی 1398/08/26 1398/08/26 160,000 تومان 8